Source

Bibliographic data

Chłapowski, Władysław: Historia powszechna. Warsaw: Panstw. Zakl. Wydawn. Szkol., 1958, 87.

Universal Monarchy of Otto III


[S. 87]

Hold Rzymu, Galii, Germanii i Scclavinii Ottonowi III. Miniatura z. ok. 1000 r.

Recommended citation: