Source

Bibliographic data

Nanke, Czesław: Od pierwszego rozbioru Polski i wybuchu rewolucji francuskiej do czasów najnowszych. Historja nowo zytna, Vol. 2. Lviv: Książnica-Atlas, 2. Aufl., 1926, 178.

Panslawismus - Der erste Slawenkongress


Translation:

Recommended citation: