Source

Bibliographic data

Bloch, Valdemar A.: Lærebog i Oldtidens og Middelalderens Historie. Copenhagen; Freetown Christiania: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 12. Aufl., 1904 (1882), 78–79.

The Huns and Christian Europe


Translation:

Recommended citation: