Source

Bibliographic data

Chłapowski, Władysław: Historia powszechna. Warsaw: Panstw. Zakl. Wydawn. Szkol., 1958, 87.

Universal Monarchy of Otto III


Translation:

Recommended citation: