Bibliographic data

Dowiat, Jerzy: Historia 1, dla klasy 1 liceum ogólnoksztalcacego. Historia, Vol. 1. Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 13. Aufl., 1979, 402–403.

Pope Urban II's Appeal to European Knights for the Crusades (1095) von Herfordt, Ewa (2017)

Authors:

Recommended citation: